Vlkovice - místní část Fulneku

Oficiální stránky obce Vlkovice u Fulneku.

Historie

Vlkovice byly založeny roku 1306 březovskými Benediktiny. Benediktini do Březové přišli v roce 1296. Jejich příchodem se změnil život v tomto kraji. V té době členové klášterů nepečovali jen o duchovní život, ale osídlovali nové vesnice, učili nové osadníky hospodařit moderním způsobem, věnovali se vzdělávací činnosti a působili jako duchovní nově zbudovaných kostelů. Tak bylo osídleno okolí. Olomoucký biskup Dětřich dal klášteru v Březové les na vykácení a povolení k zakládání i osídlování vsí v tomto kraji. A tak další obcí, kterou březovští Benediktini založili listinou vydanou proboštem Vlkem r. 1298 byly Větřkovice. V r. 1301 to byly Dolejší Kunčice a r. 1306 založili Vlkovice.

V jedné z dochovaných písemných zmínek z roku 1374 jsou Moravské Vlkovice uváděné jako Malé Vlkovice a Slezské Vlkovice jako Velké Vlkovice. Moravské Vlkovice patřily celou dobu feudalismu Fulneckému panství, zatímco Slezské Vlkovice byly součástí Oderského panství. V roce 1360 se uvádí dědičné fojtství ve Slezských Vlkovicích, ve stejném období (v letech 1357 – 1380) v Moravských Vlkovicích.

V letech 1357 – 1380 byly Moravské Vlkovice přifařeny k Fulneku a Slezské Vlkovice k Vésce. Školu měly obě obce od 18.století společnou na slezské straně. Obyvatelé se živili polním hospodářstvím.

Po roce 1850 patřily Moravské Vlkovice k soudnímu okresu Fulnek a k politickému okresu Nový Jičín, zatímco Slezské Vlkovice byly součástí soudního okresu Odry a politického okresu Opava. Za okupace byly obě obce přičleněny k Německu. Osvobozeny byly 5.5.1945. Ve správní reformě v roce 1949 se staly součástí nově vzniklého okresu Vítkov a po roce 1960 okresu Nový Jičín.

Moravské Vlkovice byly v letech 1850 – 1869 osadou Jerlochovic a pak se osamostatnily. V roce 1964 byla k Vlkovicím připojena obec Dolejší Kunčice. K Fulneku Vlkovice integrovaly k 1.4.1976.

V době, kdy Slezské Vlkovice patřily k Oderskému panství (kolem roku 1700), vařil rychtář na svém statku pivo. Což mu bylo vrchností zakázáno. V dané době musely obce odebírat pouze městské pivo z Oder.

Znak

Pečetním znamením bývalých Slezských Vlkovic byly od roku 1713 radlice a krojidlo. Později byl obraz těchto základních součástí pluhu doplněn ještě třemi obilnými klasy. Moravské Vlkovice měly od počátku 18. století pečetidlo stejné jako Hladké Životice a ostatní vesnice Fulneckého panství. Ve 2. polovině 18. století vznikl nový typář s tzv. mluvícím znamením – kráčejícím vlkem.

Instituce a pamětihodnosti

Na okraji vesnice se nachází rekreační středisko Dětský mlýn – škola v přírodě, který je zrekonstruován ze starého vodního mlýna na moderní ubytovací zařízení pro děti. Donedávna v obci byla i základní škola pro první stupeň. V obci byla knihovna.

Vesnici obklopují zalesněné kopce. Lokalita je velmi vhodná pro turistické akce. Jedinou památkou je kostel sv. Mikuláše.

Dne 30.7.2005 byla nedaleko obce vysvěcena zrekonstruovaná kaple sv. Huberta. Zároveň byla slavnostně znovuotevřena zrekonstruovaná moderní Střelnice Hubert Vlkovice.

JZD bylo ve Vlkovicích založeno v roce 1956 a později bylo součástí ekonomického celku JZD „Mír“ se sídlem ve Fulneku. Nyní spravuje pole, patřící k obci Vlkovice, ZOD Slezská dubina Větřkovice.

© 2023 Martin Šodek