Osadní výbor obce Vlkovice

Osadní výbor obce Vlkovice
Vlkovice
742 45 Fulnek


Členové:

 • René Egert - tel.: 733720367 - e-mail:Egertova.Petra@seznam.cz
 • Patrik Zlámal - tel.: 604192455 - e-mail:patrik.zlamal@atlas.cz
 • Libuše Cibulcová - tel.: 604105371 - e-mail: cibulcovalibuse@seznam.cz
 • Irena Šenková - tel.: 731006040 - e-mail: Irena.senk@seznam.cz
 • Jan Holáň - tel.: 732621353 - e-mail:jenikholan@seznam.cz


 • Žádosti:

 • 8.8.2011 – Žádost o schůzku s vedením města ve věci projednání budoucí komunikace na parcele č. 609 v k.ú. Moravské Vlkovice
 • 11.7.2011 – Žádost o rozšíření zimního paspartu údržby k domům č.p. 39,80,38 a 59,60,58 a 96,95,37
 • 11.7.2011 – Žádost o dvě lavičky na dětské hřiště
 • 30.6.2011 – Žádost o odstranění nefunkčních prvků z dětského hřiště ve Vlkovicích.
 • 30.6.2011 – Žádost o 20m2 použitých dlažebních kostek k použití na chodník před kostelem.
 • 31.1.2011 – Žádost o povolení k pokácení suchých dřevin v okolí kostela ve Vlkovicích (4.3.2011 povoleno)
 • 31.1.2011 – Žádost o povolení k pokácení tújí před kostelem z důvodu nové výsadby
 • 31.1.2011 – Žádost o písemné stanovisko k využívání bývalé školy pro potřeby obce.


 • Schůze:

  10.1.2011 v 18.00h
 • 1. Vodovod
 • 2. Protipovodňová opatření
  - obnova, vyčištění, popřípadě jiné řešení příkopu za p.Trčálkem
  - oprava nebo napojení příkopu na kanál bytovky
 • 3. Umístění zrcadla při odbočování z hlavní silnice na most
 • 4. Vyřešení problematiky rychlé jízdy na malé straně (retardér, měřič rychlosti)
 • 5. Doplnění chybějících značek u hospody p. Kopeckého
 • 6. vybudování autobusových zastávek, nebo ostrůvků ve směru od fulneku
 • 7. Prořezání křovin – cesta na Vítovku
 • 8. Přeložení potoku u p.Štefka


 • AKTIV
  martinsodek@seznam.cz
  Všechna práva vyhrazena.