Informace o plánovaném vypínání el.energie

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce : celé obce: Vrchy, Vlkovice, Dolejší Kunčice

Vypínání el.energie dne 8.4.2014 od 7:30 do 15:00 hod. .

Sběrové dny

Jarní svoz velkoobjemového (VO ) a nebezpečného odpadu (NO ).

Dne 9.04.2014 (středa) bude na tradičním místě (Autobusová zastávka u váhy) umístěn kontejner na VO odpad. Tento kontejner bude odvezen 10.04.2014 (čtvrtek) v dopoledních hodinách.

NO bude odvezen sběrnou dne 26.04.2014, která bude přistavena na téže místo v době 9.00–9.45 hod.

VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika a podobné větší předměty, které se nevejdou do běžné popelnice na komunální odpad.

NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva, pesticidy, herbicidy, ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, farmaceutický odpad (léky), oleje, čistící prostředky, jedy aj.

Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytnou pracovníci Městského úřadu ve Fulneku na tel. 556 770 887, 556 770 882.

Více informací také naleznete ve Fulneckém zpravodaji a na www.fulnek.cz

Fotografie z dětského maškarního plesu 2014

Fotogalerie

Vakcinace psů a koček proti vzteklině

V sobotu 27.04.2013 proběhne vakcinace psů a koček proti vzteklině. Cena vakcinace je 100 Kč. Vakcinace proběhne v době 9.30 – 10.00 hod. ve Vlkovicích u autobusové zastávky.

Sběrové dny

Jarní svoz velkoobjemového (VO ) a nebezpečného odpadu (NO ).

Dne 17.04.2013 (středa) bude na tradičním místě (Autobusová zastávka u váhy) umístěn kontejner na VO odpad. Tento kontejner bude odvezen 18.04.2013 (čtvrtek) v dopoledních hodinách.

NO bude odvezen sběrnou dne 20.04.2013, která bude přistavena na téže místo v době 9.00–9.45 hod.

VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika a podobné větší předměty, které se nevejdou do běžné popelnice na komunální odpad.

NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva, pesticidy, herbicidy, ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, farmaceutický odpad (léky), oleje, čistící prostředky, jedy aj.

Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytnou pracovníci Městského úřadu ve Fulneku na tel. 556 770 887, 556 770 882.

Více informací také naleznete ve Fulneckém zpravodaji 3/2012 a na www.fulnek.cz

Plnění úkolů plynoucích z veřejné schůze 10.10.2011

Plnění úkolů plynoucích z veřejné schůze konané dne 10.10.2011 ve Vlkovicích (stav k 31.10.2012)

Stažení dokumentu ze stránek města Fulnek

Mikuláš 5.12.2012

Letos bude Mikuláš obcházet a nadělovat dětem doma, začínáme v 17:00 od vrchu.

Takže první se můžou těšit děti u Marků, Cibulců, Šustků a dále.

Počítejte tedy že pokud bydlíte níže k Fulneku, budeme u Vás později. Věřím že se podaří obejít v rozumném čase všechny rodiny, které si našeho Mikuláše, dva Anděly a šest Čertů objednaly.

Libor Šustek >>> libor.sustek@gmail.com

Pozvání na veřejné schůze s občany listopad 2012

Vedení města Fulnek zve všechny občany na veřejnou schůzi, která se bude konat 5. listopadu 2012 od 18:00 hodin v Hasičské zbrojnici ve Vlkovicích

Program jednání :

 • 1. Informace o plnění požadavků z veřejných schůzí z roku 2011
 • 2. Plán akcí na rok 2013
 • 3. Různé

Viz. internetové stránky města Fulnek

Sběrové dny

Podzimní svoz velkoobjemového (VO ) a nebezpečného odpadu (NO ).

Dne 31.10.2012 (středa) bude na tradičním místě (Autobusová zastávka u váhy) umístěn kontejner na VO odpad. Tento kontejner bude odvezen 1.11.2012 (čtvrtek) v dopoledních hodinách.

NO bude odvezen sběrnou dne 10.11.2012, která bude přistavena na téže místo v době 9.00–9.45 hod.

VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika a podobné větší předměty, které se nevejdou do běžné popelnice na komunální odpad.

NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva, pesticidy, herbicidy, ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, farmaceutický odpad (léky), oleje, čistící prostředky, jedy aj.

Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytnou pracovníci Městského úřadu ve Fulneku na tel. 556 770 887, 556 770 882.

Více informací také naleznete ve Fulneckém zpravodaji a na www.fulnek.cz

Poděkování a nátěr plotu.

Osadní výbor by chtěl poděkovat panu Patrikovi Zlámalovi za větší finanční příspěvek na stůl na stolní tenis a zároveň všem, kteří přispěli i jakoukoliv finanční částkou. Ve sbírce je 4750,-Kč. Sbírka nadále pokračuje a děkujeme všem, kteří ještě finančně přispějí.

V měsíci květnu chystáme brigádu na nátěr plotu u obchodu a opravu plotu dětského hřiště, nátěr prolézaček. Ovšem vás budeme informovat a děkujeme, že přijdete pomoci.

Informace občanům

Osadní výbor se rozhodl založit sbírku na nákup stolu na stolní tenis a obnovu dětského hřiště. Tento stůl v hodnotě cca. 10000,- bude ze sbírky zakoupen a umístěn do budovy bývalé školy. Po zakoupení bude každoročně OV pořádán turnaj ve stolním tenise. Pokladnička bude umístěna v obchodě a má ji na starost paní Šenková Irena, zodpovídá celý osadní výbor. Na tuto sbírku už bylo přispěno 4.750,-Kč. Každý měsíc bude na nástěnce umístěno kolik bylo vybráno a co bylo zakoupeno. Veškeré informace naleznete také na internetových stránkách Vlkovic. Jakékoliv nápady nebo pomoc uvítáme. Obraťte se na členy osadního výboru nebo na cibulcovalibuse@seznam.cz.

Sběrové dny

Jarní svoz velkoobjemového (VO ) a nebezpečného odpadu (NO ).

Dne 16.5.2012 (středa) bude na tradičním místě (Autobusová zastávka u váhy) umístěn kontejner na VO odpad. Tento kontejner bude odvezen 17.5.2012 (čtvrtek) v dopoledních hodinách.

NO bude odvezen sběrnou dne 19.5.2012, která bude přistavena na téže místo v době 9.00–9.45 hod.

VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika a podobné větší předměty, které se nevejdou do běžné popelnice na komunální odpad.

NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva, pesticidy, herbicidy, ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, farmaceutický odpad (léky), oleje, čistící prostředky, jedy aj.

Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytnou pracovníci Městského úřadu ve Fulneku na tel. 556 770 887, 556 770 882.

Více informací také naleznete ve Fulneckém zpravodaji 04/2012

Maškarní ples pro děti

Hasiči Vlkovice Vás srdečně zvou na "Maškarní ples pro děti", který proběhne v sobotu, dne 17.3.2012 od 14:00 hodin v Hasičárně ve Vlkovicích.

Čeká Vás bohatá tombola, občerstvení, něco k zakousnutí. Hlavně nezapomeňte dobrou náladu s sebou.

Článek o vaření piva v naší obci.

Na přelomu loňského roku mne konaktoval p. Kodeda se zájmem dopátrat se Rychty, která se nacházela v naší obci, a ve které se dle jeho zjištění vařilo v minulosti pivo.

Jeho pomoc jsem neodmítl, a tak vznikl článek na pivovary.info, který odhaluje další střípek minulosti v naší obci.

Pátrání po zaniklých pivovárcích bývalého okresu Odry

Martin Šodek

Pozvánka na Mikulášskou nadílku

Pozvánka na veřejnou schůzi

Dne 7.11.2011 (Pondělí) v 15:30 se na hasičské zbrojnici koná veřejná schůze ohledně vodovodních přípojek a hřiště.

Mše Svatému Hubertovi 6.11.2011

Dne 6.11.2011 se u kaple Sv. Huberta konala slavnostní mše na počest tohoto patrona myslivců. Počasí nám přálo a účast byla slušná. Po pouti bylo připraveno občerstvení, které připravilo MS Fulnecko.

Pozvánka na veřejnou schůzi

Vedení města Fulnek Vás zve na veřejnou schůzi, která se bude konat v pondělí dne 10.10.2011 v 17:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Vlkovicích.

Program jednání:

 • 1. Plán investičních akcí a oprav většího rozsahu města Fulneku na roky 2011-2015
 • 2. Různé
 • Svoz velkoobjemového (VO) a nebezpečného odpadu (NO)

  Ve středu 21.9.2011 až do čtvrtka 22.9.2011 bude u zastávky ČSAD "Vlkovice restaurace" (u váhy) přistaven kontejner na VO.

  V sobotu 10.9.2011 v 9:00 - 9:45 bude tamtéž přistavena sběrna NO.

  Více informací naleznete na úřední desce Města Fulnek, nebo na tel. čísle MěÚ 556770887, 556770882.

  Osadní výbor

  Byly přidány informace o Osadním výboru obce

  viz.: Instituce - Osadní výbor obce Vlkovice

  Nové fotogalerie

  Byly přidány nové fotografie - Dětský den 2011, Rybářské závody 2011 a Pohár střelnice Hubert 2011

  viz.: Fotogalerie

  Rybářské závody dětí a mládeže a Dětský den

  Dne 25.6.2011 v 6:00 se na místních rybnících konají již tradiční Rybářské závody dětí a mládeže. Ve 14:00 poté začíná na Myslivecké chatě Dětský den.

  Další informace budou doplněny.

  Očkování psů a koček

  Dne 30. Dubna 2011 (Sobota) se v naší obci koná povinné očkování psů a koček. Očkování se uskuteční od 9:30 do 10:00 hodin na tradičním místě u zastávky "Vlkovice restaurace". Cena očkování je 100 ,- Kč.

  Akce obce

  Doplněn Seznam akcí pro rok 2011:

  • Únor 2011 - Maškarní ples pro děti
  • Duben 2011 - Daruj krev s hasiči
  • 16.4.2011 - Přebor ve střelbě
  • 30.4.2011 - Stavění Máje
  • 30.4.2011 - Pálení čarodějnic
  • 14.5.2011 - Soutěže v požárním sportu
  • 28.5.2011 - Kácení Máje
  • 25.6.2011 - Dětský den
  • 16.7.2011 - Myslivecká zábava
  • 27.8.2011 - Pohár Novojičínska (střelba)
  • 3.9.2011 - Podzimní zkoušky vloh psů
  • Září 2011 - Caruso Show mladých hasiček
  • 5.12.2011 - Mikuláš

  Další informace o plánovaných akcích se dozvíte u pořadatelů, nebo zde na stránkách včas před termínem akce.

  Maškarní ples pro děti

  Vezměte děti a přijďte se pobavit dne 5.3.2011 (sobota) ve 14:00 na Hasičskou zbrojnici ve Vlkovicích!

  Čeká Vás zajímavý program a tradičně skvělá atmosféra.

  Střípky historie

  Stránka Historie byla doplněna údaji z archivu. Také se tam nově dočtete něco málo z historie vaření piva v naší obci. Je přiložen i obrázek rychty v obci. Kdo by věděl, na kterém místě stála, budeme rádi, když se o to podělí.

  V institucích přidány údaje o naší prodejně COOP Jednota.

  Aktualizace webových stránek

     V průběhu měsíce ledna 2011 dochází k aktualizaci oficiálních webových stránek obce Vlkovice.

     Věříme, že nové stránky budou přínosem k informovanosti obyvatel obce, i případným návštěvníkům a turistům.

     Doufáme také, že budete-li mít nějaké připomínky, náměty, historické poznatky, připojíte se také a budete se tak spolupodílet na tvorbě informačního webu, který v obci tak dlouho scházel.


  .:: 1 2 3 ::.

  martinsodek@seznam.cz
  Všechna práva vyhrazena.